Što je Mobile Solar sustav?

MobileSolar sustav je inovativna mobilna elektrana za navodnjavanje.
Gdje je fotonaponska elektrana u obliku auto prikolice, te čini cjelinu sa pumpom, elektrovenilima te sustavom za kontrolu navodnjavanja. Sustav je u potpunosti mobilan, te se može seliti sa jedne parcele na drugu.
Prilikom dolaska na parcelu paneli se brzo rasklapaju, pumpa se koja se nalazi unutar prikolice se spušta u bunar te se može početi sa navodnjavanje u vrlo brzom roku.
BEZ TROŠKOVA goriva za navodnjavanje, dovoljno je samo sustav okrenuti prema suncu.

Navodnjavanje bez goriva!

Sustav MobileSolar zamjenjuje dosadašnji skup način navodnjavanja, te se primjenjuje u svim onim situacijama u kojima se kao pogon za pumpu koristio agregat ili traktor. Kao izvor energije koristi sunce, a višak sprema u baterije koje omogućuju i noćno navodnjavanje.

Velika PREDNOST sustava je ta da van sezone imate OFF-GRID solarnu elektranu, te proizvedenu struju možete koristit za potrebe u kućanstvu.

Sustav funkcionira na način da se vozilom dostavi na parcelu za navodnjavanje, pumpa koja se nalazi u prikolici se pušta u bunar, te se brzim spojnicama pumpa i i instalacija za navodnjavanje spajaju direktno na prikolicu. Proces traje PAR MINUTA i spremno je za rad.

Automatski nadzor i upravljanje vrši se daljinski, putem mobitela, također kamera omogućuje direktni nadzor u realnom vremenu.

BATERIJE koje se nalaze u sustavu omogućuju noćno navodnjavanje u periodu do 7 sati.

Mobilnost

Svaki MobileSolar sustav se nalazi na podvozju standardne auto prikolice, dimenzija 2050x1050mm. Te se sam sustav brzo prikopča na vozilo i dostavi na lokaciju za navodnjavanje, isto tako, MobileSolar sklopi se u par minuta i dostavi na drugu lokaciju. Osim što sam rad sustava ne stvara nikakvu buku, ne ispušta CO2, brzo se može seliti sa polja na polje.

Prednosti

 NEMA TROŠKOVA GORIVA

– NE ISPUŠTA CO2

– NE STVARA BUKU

– NOĆNI RAD

– DALJINSKO UPRAVLJANJE NAVODNJAVANJEM

– OFF GRID ELEKTRANA NA VLASTITE POTREBE

– DUGI VIJEK TRAJANJA SUSTAVA

– MOBILNOST

KONTAKT

hrHR