Što je W-CUBE IRRI?

W-CUBE IRRI je revolucionaran sistem za kap na kap navodnjavanje!

Autonomni sistem za navodnjavanje u potpunosti pokretan sunčevom energijom.

Voda može predstavljati značajan trošak poljoprivrednicima, posebice mora li se dostavljati na udaljenije lokacije. No ti prilični rashodi, mogu se itekako smanjiti.

W-CUBE IRRI smanjuje trošak navodnjavanja gotovo na nulu. Sustav se u brzom roku može implementirati bilo gdje, a samo gorivo za pokretanje sistema dolazi od sunca.

 

bez troškova goriva

Sustav je automatiziran te neovisan o gorivu, električnoj mreži i ljudskom radu.

W-CUBE IRRI je u potpunosti pokretan sunčevom energijom te omogućuje daljinski nadzor i upravljanje sistemom navodnjavanja kap po kap.

Kod našeg sistema osim što troškovi goriva za navodnjavanje odlaze u prošlost, a robusne niskonaponske pumpe omogućuju cjelodnevni režim rada, također detaljno možete upravljati navodnjavanjem primjerice postaviti željeni dnevni protok vode, postaviti navodnjavanje po vremenima te vam omogućuje direktan nadzor i upravljanje putem WEB platforme ili aplikacije.

 

 

Jedostavno korištenje – pluge & use

W-CUBE IRRI je izuzetno jednostavan za korištenje i rukovanje

Sistem dolazi predmontiran na paleti dimenzija 2000x1000mm, sa uputama. Za samu montažu i spajanje sistema na instalaciju kap na kap navodnjavanja potrebno je do 15 minuta.

W-CUBE IRRI sistem i njegov modul za navodnjavanje sadrži dva elektro ventila, vodomjer, tlačnu sklopku te kontrolnu jedinicu za upravljanje sistemom sa kompletnim razvodom.

Sam modul za navodnjavanje sadrži dva izlaza te jedan ulaz. Na ulazni prihvat se spaja dovod sa pumpe, a na izlazne prihvate instalacija cijevi kap na kap.

 

Daljinski nadzor i upravljanje

W-CUBE IRRI u potpunosti je povezan sa Web platformom ili aplikacijom putem NB-IoT tehnologije.
Putem aplikacije ili web platforme možete upravljati i nadzirati kompletnim procesom navodnjavanja.

Navodnjavanjem se može upravljati na način da se zada određena količina vode na dnevnoj bazi, vrijeme i datum navodnjavanja. Također, u mogućnosti je jednostavno postaviti dnevne, tjedne i mjesečne cikluse navodnjavanja.
Pošto sistem ima dva izlaza vode, time dozvoljava upravljanje dvama sekcijama, gdje se svaka sekcija može programirati posebno, ovisno o kulturi i potrebi za vodom. 

Za vrijeme rada sistema imate uvid u trenutačni protok vode, te se automatski dokumentira potrošnja vode 

Software omogućuje satelitski prikaz površina te mikrolokacijsku prognozu za planiranje samog navodnjavanja. 

 

KONTAKT

hrHR